Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

O nas

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych zostało powołane do życia w dniu 26 listopada 2010 r. na mocy Deklaracji założycielskiej, której sygnatariuszami byli Szefowie władz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego okręgu łódzkiego. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Jarosław Z. Szymański, ówczesny Szef Komisji Parlamentarno – Prawnej Izby Adwokackiej w Łodzi. Członkami Porozumienia są władze samorządowe: Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, Architektów, Radców Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów, Psychologów, Aptekarzy, Rzecznicy Patentowi, Urbanistów i Syndyków. 
 
Celem projektu pod nazwą Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych jest powołanie formy wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzny organizacyjnej zapewniającej pełne współdziałanie dla uzgodnień pomiędzy łódzkimi środowiskami samorządów zawodowych w sprawach istotnych dla samorządów i Ich członków, w przestrzeni publicznej, tj. wobec innych podmiotów władzy publicznej i opinii społecznej poprzez media.
 
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego będzie działać poprzez stałe posiedzenia plenarne Szefów władz łódzkich zwoływane raz na dwa miesiące w każdy ostatni piątek danego miesiąca w siedzibach łódzkich władz samorządów zawodowych oraz w ramach posiedzeń zwoływanych ad’hoc.
 
Przy podejmowaniu decyzji przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych obowiązuje zasada konsensusu, z ewentualnym wstrzymaniem się od głosu. Sprzeciw choćby jednego środowiska uniemożliwia podjęcie przez Porozumienie decyzji.
 
Wydatki na działalność Porozumienia są pokrywane przez wszystkie samorządy w częściach równych w ramach wydatków statutowych – pod pojęciem wydatków należy rozumieć koszty niezbędne typu: koszty techniczno-biurowe, koszty organizacji posiedzeń oraz ewentualnych płatnych ogłoszeń w mediach, itp. 
 
Pracami Porozumienia kieruje jego Przewodniczący – adw. Jarosław Z. Szymański. Przewodniczący zapewnia koordynację organizacyjną oraz wizerunkową Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych i jest odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne, techniczno-organizacyjne oraz medialne prac Porozumienia (tzn. posiedzeń, konferencji, wystąpień, itp.).
 
adw. Mariusz Mazepus