Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji SZZP

Opublikowano: 18 czerwiec 2018
nszalamacha Odsłony: 1180

 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI

SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

 

Z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego w dniu 6 VI 2018 r. odbyło się w Łodzi I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Na zaproszenie ŁPSZZP odpowiedziały praktycznie wszystkie organizacje skupiające samorządy zawodów zaufania publicznego w Polsce. W spotkaniu wzięło udział blisko stu przedstawicieli samorządów zawodowych adwokatów, lekarzy, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych i stowarzyszenia fizjoterapeutów. Oprócz najliczniej reprezentowanego Łódzkiego Porozumienia SZZP w spotkaniu uczestniczyło:

  1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie,
  2. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  3. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  4. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  5. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  6. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Spotkanie zorganizowane przez ŁPSZZP jest wydarzeniem bezprecedensowym. Wnętrza sali konferencyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stało się przestrzenią do wymiany myśli i poglądów przedstawicieli organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego z całego kraju. Efektem tej owocnej debaty jest przyjęcie wspólnego stanowiska sygnowanego przez wszystkich zebranych.

Sygnatariusze postanowili – jak czytamy w stanowisku – nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów.

Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów .

Jak podkreślił Przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i inicjator spotkania Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański: – Doszliśmy do przekonania – czego wyrazem jest przyjęte wspólne stanowisko – że nadszedł czas, aby środowiska zawodów zaufania publicznego zaczęły mówić jednym głosem, posiadały jedną reprezentację i mogły wspólnie i jednolicie prezentować interesy tych środowisk, w ramach interesu publicznego, w przestrzeni publicznej. Chcemy, by nasze środowiska zwiększyły stopień integracji i konsolidacji organizacyjnie. Zamierzamy, aby w przyszłości powstała ogólnopolska organizacja skupiająca wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego i była ich autentyczną reprezentacją. Z zawodami zaufania publicznego wiąże się szczególna misja społeczna, której jesteśmy świadomi.

Pytany o spotkanie Przewodniczący ŁPSZZP Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Z. Szymański powiedział:

Dlaczego spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem?

Dlatego, że po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele bliźniaczych do powołanego jako pierwsze w kraju Łódzkiego Porozumienia SZZP celem poznania się i ustalenia wstępnych zasad współpracy.

Co było powodem wystąpienia z tą inicjatywą przez ŁPSZZP?

Główną przyczyną była niemożność doprowadzenia do ściślejszej współpracy pomiędzy wszystkimi samorządami zawodów zaufania publicznego na poziomie władz centralnych samorządów. W takim wypadku postanowiliśmy zainicjować procesy integracyjne oddolnie. Idealną formułą do tego rodzaju działań stanowią funkcjonujące już w ośmiu regionach regionalne organizacje skupiające samorządy zawodowe zaufania publicznego, które mają już doświadczenia we współpracy pomiędzy samorządami na poziomie izb zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak również merytorycznym. Doszliśmy do wniosku, iż środowiska inteligenckie reprezentujące zawody zaufania publicznego zbyt długo były zatomizowane i w pewnej defensywie w zakresie komunikacji społecznej dotyczącej zarówno istotności samorządności zawodowej dla nowoczesnego państwa i społeczeństwa oraz prezentacji roli społecznej naszych zawodów.

Co dało to spotkanie?

Spotkanie przede wszystkim udowodniło, że istnieje wśród członków naszych samorządów potrzeba bliższego współdziałania, jednoczenia się wokół idei samorządności zawodowej jako elementu ustrojowego demokratycznego państwa prawnego oraz bardziej zauważalnego w przestrzeni publicznej artykułowania przez nas merytorycznego i profesjonalnego głosu dotyczącego procesów legislacyjnych związanych z naszymi samorządami oraz warunkami wykonywania naszych zawodów.

Jakie są plany dalszej współpracy?

Zebrani wyrazili wolę powołania wspólnej organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego, która będzie naszym wspólnym przedstawicielstwem wobec innych podmiotów władzy publicznej. Uczestnicy spotkania przyjęli koncepcję „długiego marszu” i wyznaczyli termin kolejnego spotkania w Katowicach, które zorganizuje Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Nadszedł już czas na budowę wspólnoty organizacyjnej i aksjologicznej środowisk inteligenckich zorganizowanych w samorządy zawodowe.

 

adw. Mariusz Mazepus

 

 

Zdjęcia ze spotkania znajdziecie Państwo w naszej GALERII