Dzisiaj jest: 19 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita

Uroczystość jubileuszowa

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 2041

z okazji 25-lecia  powstania samorządu zawodowego  pielęgniarek i położnych w Łodzi. Uroczystość jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi.

Minęło już 25 lat jak powstał samorząd zawodowy pielęgniarek i  położnych, po uchwaleniu ustawy w dniu 19 kwietnia 1991r. o  samorządzie pielęgniarek i położnych. Wzrost zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i jednoczesny wzrost oczekiwań społeczeństwa wobec pielęgniarek stanowił podstawę do tworzenia i rozwoju organizacji zawodowych oraz naukowych pielęgniarek i położnych. Tworzenie organizacji to jeden z istotnych elementów dążenia przedstawicielek zawodu do autonomii zawodowej, a przez to do otrzymania statusu profesji. Powstanie samorządu zawodowego było bardzo ważnym zadaniem, jakiego podjęły się liderki pielęgniarstwa, zadaniem mającym na celu powstanie organizacji, która będzie czuwać nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej oraz która będzie reprezentować i chronić te zawody. W dniu 12 maja 2016 r. w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki odbyła się uroczystość z tej okazji. Było to spotkanie podsumowujące działania samorządu na przestrzeni 25 lat, gdzie spotkały się pielęgniarki i położne pracujące na rzecz członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na przestrzeni sześciu kadencji.

 

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu pielęgniarskiego. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Agnieszka Kałużna, która w swoim wystąpieniu m.in. podkreśliła, „[…] iż podczas obecnej jubileuszowej uroczystości w sposób szczególny chcemy podkreślić historię jego powstania, ale przede wszystkim uhonorować osoby, które działając na rzecz naszej korporacji zawodowej, budowały jego potencjał i wpływały na podnoszenie rangi naszych zawodów”. Dodała również, że dorobek samorządu mierzony był liczbą jego sukcesów. Dla samorządu 25 lat to czas wytężonej pracy u podstaw. Jako organizacja autonomiczna mógł samostanowić o swoim losie poprzez podejmowanie określonych decyzji. Podsumowując swoją wypowiedź Przewodnicząca ORPiPAgnieszka Kałużna podkreśliła, że VIIKrajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych wytyczył zadania samorządu na obecną kadencję, z których wynika, że czeka nas dużo pracy. Stoimy na stanowisku,  iż warto i należy mobilizować się, uczyć, podnosić jakość pracy, wpływać na poprawę jej warunków, negocjować, przekuwać zadania w sukcesy i śmiało stawiać czoła wyzwaniom.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas: Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przewodniczące z zaprzyjaźnionych izb – Małgorzata Sokulska z OIPiPw Radomiu, Elżbieta Madajczyk z OIPiPw Warszawie i Anna Augustyniak z OIPiPZiemi Sieradzkiej w Sieradzu, przedstawiciele współpracujących organizacji i towarzystw  – Zdzisław Bujas z OZZPiPRegionu Łódzkiego, Dorota Kilańska z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Łodzi, konsultanci wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa, pielęgniarki i położne wykładowcy na różnego rodzaju kursach i szkoleniach oraz pielęgniarki-pionierki, które tworzyły zarówno ustawę jak i struktury samorządu m.in. Janina Żurawska i Krystyna Ejsmont.

Na uroczystości obecni byli również reprezentanci lokalnych władz Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, NFZ, zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych – Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Lekarzy Weterynarii, Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowej Izby Adwokackiej oraz kadra kierownicza pielęgniarska i dyrektorzy placówek, w których mogą podnosić swoje kwalifikacje pielęgniarki i położne i inni zaproszeni goście.

Uroczystość miała wyjątkową oprawę, bo odbyła się w pięknej scenerii Teatru Jaracza w Łodzi. Była wyjątkowa, bo szerokie grono pielęgniarek i położnych otrzymało odznaczenia samorządowe przyznane przez Kapitułę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Samorząd to przede wszystkim ludzie. Dla pielęgniarek i położnych, które pracowały i angażowały się w jego pracę, w działalność ustawową i kształcenie podyplomowe na rzecz środowiska zawodowego i społeczności lokalnej, dla organizacji zawodowych i towarzystwa naukowego za całokształt współpracy, pielęgniarskiej kadry kierowniczej i dyrektorów placówek ochrony zdrowia w Łodzi i województwie łódzkim, w których mogą się kształcić pielęgniarki i położne oraz firm i instytucji współpracujących z samorządem przyznano „Medale z okazji jubileuszu 25-lecia”.

Odznaczenia samorządowe„Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych” przyznawane są przez Kapitułę NRPiPw Warszawie. Odznaczenia te przyznawane są: za zasługi w działalność samorządu, upowszechnianie etyki zawodowej oraz współdziałania na rzecz integrowania środowiska zawodowego oraz podejmowania działań na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i organizacji ochrony zdrowia. Za wzorowe wykonywanie obowiązków na rzecz organów samorządu oraz za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu w skali całego kraju, współpracę z organizacjami pielęgniarskimi w kraju i zagranicą, ofiarną działalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego oraz zdrowia społeczeństwa. Zgodnie z obowiązującym regulaminem odznaczenia przyznawane są osobom, które mogą się wykazać pracą i osiągnięciami na rzecz samorządu, jego organów przez minimum 6 lat. W zależności od zasług Kapituła przyznała odznaczenia: 27 brązowych, 22 srebrne, 9 złotych, 1 statuetkę oraz 2 honorowe.

Odznaczenie brązoweotrzymali: Anna Adamczyk, Anna Bajon, Krystyna Bieńczak, Wiesława Bogusz, Mirosława Centkowska, Barbara Chmurzyńska, Anna Dembek, Danuta Dobiech, Mariola Dyhdalewicz, Benilda Fabian, Urszula Gajek, Danuta Gawrylenko, Małgorzata Gromek, Elżbieta Jarosińska, Barbara Jasińska, Dariusz Kreczmer, Zdzisława Kulesza, Jolanta Łoś, Urszula Mielczarek, Janina Mieszek, Maria Pawłowska, Małgorzata Pogorzelec, Janina Rolecka, Anna Rosińska, Iwona Staszewska, Danuta Twardowska, Ewa Wetman.

Odznaczenie srebrneotrzymali: Maria Anioł, Krystyna Chudecka, Barbara Dlesler, Danuta Fijałkowska, Elżbieta Glinka, Celina Gorzkiewicz, Elżbieta Jochman, Halina Kępa, Ewa Kołkowska, Leokadia Kozaczek, Danuta Kozłowska, Maria Krawczyk, Elżbieta Krokocka, Irena Król, Zdzisława Mackiewicz, Mirosława Olejniczak, Anna Rawska, Anna Rożnowska-Buda, Iwona Spychalska, Tomasz Zaskórski.

Odznaczenie złoteprzyznano dla członków samorządu, którzy przez wiele lat i kadencji pracowali dla dobra jego członków nie tylko w swoich okręgach, ale i na terenie całego kraju oraz arenie międzynarodowej. Dotychczas jedyną pielęgniarką, która posiada takie odznaczenie w naszej OIPiPw Łodzi jest pani Anna Tasak. Podczas uroczystości odznaczenie złote za całokształt działań otrzymali: Zdzisław Bujas, Maria Cianciara, Halina Derendarz, Iwona Kasprzycka, Maria Kowalska, Bożena Łuszczyńska, Anna Manes, Irena Tomaszewska, Janina Żurawska.

Kapituła Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyznała również pośmiertnie odznaczenie złote śp. Ewie Skibie, za jej zasługi na rzecz działalności samorządu zawodowego i jego członków.

Odznaczenie honorowe przyznano dla osób i instytucji z poza samorządu za wspieranie swoim działaniem samorządu, sprawowanie patronatu nad przedsięwzięciami oraz pomoc w realizacji projektów podejmowanych przez samorząd. Otrzymały je: Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi oraz Agnieszka Nowak – Wiceprezydent Miasta Łodzi w latach 2010–2014.

Najwyższym wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych „Statuetką Cierpiącym Przywrócić Nadzieję” Kapituła Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uhonorowała Marię Kowalczyk, która przez 17 lat z poświęceniem i oddaniem pracowała na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie jak i w organach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Uroczystość miała również wyjątkowy charakter, bo Pan Wicewojewoda Karol Młynarczyk wręczył Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” nadawane przez Ministra Zdrowia. Otrzymały je: Grażyna Kołodziejska, Irena Król, Maria Pawłowska, Elżbieta Przeworska, Ewa Wetman.

Samorząd zawodowy nie tylko czuwa nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, nie tylko reprezentuje i chroni te zawody ale dba o historię i tradycję bez których profesja pielęgniarki i położnej istnieć nie może. Od kilku lat Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wspiera i promuje Konkurs „Pielęgniarka Roku” organizowany od 2005 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Jest to wydarzenie promujące zawód pielęgniarki oraz wpływające na kształtowanie pozytywnego wizerunku pielęgniarki w społeczeństwie. Także i w tym roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wspólnie z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim oddział w Łodzi postanowiła uhonorować uczestniczki konkursu oraz laureatkę pierwszego miejsca która reprezentowała nasze województwo podczas Gali Finałowej w Warszawie. Po wręczeniu nagród i wyprowadzeniu sztandaru zakończono część oficjalną uroczystości. Następnie wszyscy udali się na jubileuszowy tort i spektakl pt. „Mroczne perwersje codzienności”. Uroczystość dobiegła końca w atmosferze wymiany życzeń i gratulacji osób, które od wielu lat nie miały ze sobą wspólnego kontaktu.

Za nami już 25 lat działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych a co przed nami, czy nadal będą tak oddane osoby które z takim poświęceniem jak nasze pionierki będą chciały kontynuować ich zamierzenia. Miejmy nadzieje iż w dobie przemian gospodarczych, ekonomicznych czy politycznych nadal uda nam się budować tą naszą zawodową samorządność i pracować dla dobra jego członków.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości składamy podziękowania za trud i pracę włożoną w przygotowanie jubileuszu, podczas którego podsumowano 25 lat działalności samorządu.

 

 Joanna Gąsiorowska

 Wiceprzewodnicząca ORPiP w Łodzi