Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

ROLA SAMORZĄDÓW

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 1100

ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W DEMOKRATYCZNYM PORZĄDKU PAŃSTWA PRAWNEGO

Nad rolą samorządów zawodów zaufania publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego – zastanawiano się 11 V 2016 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podczas konferencji zorganizowanej pod takim właśnie tytułem przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wzięło w niej udział przeszło stu przedstawicieli samorządów zawodowych adwokatów (najliczniej reprezentowanych), lekarzy, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, rzeczników patentowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, lekarzy weterynarii, architektów, inżynierów budownictwa i rzeczoznawców majątkowych.


Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, który swą obecnością także zaszczycił obrady, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, reprezentowaną podczas konferencji przez Wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego, Rektor UŁ prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz Dziekan WPiA UŁ dr hab. Agnieszka Liszewska Profesor UŁ. W konferencji wziął udział także Prokurator Regionalny Jarosław Szubert. Obecni na konferencji przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Magistratu, podczas swych wystąpień podkreślali znaczenie samorządów zawodowych w demokratycznym państwie i zapewnili uczestników konferencji o chęci współpracy z nimi.

Część merytoryczna konferencji, której przewodniczył Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański – Przewodniczący ŁPSZZP, podzielona była na dwa etapy. W pierwszym swe wykłady okolicznościowe poświęcone elementom modelu demokratycznego państwa prawnego i roli jaką zajmują w nim samorządy zawodowe wygłosili prof. dr hab. Marek Chmaj oraz prof. dr hab. Witold Kulesza. Prof. Chmaj zwracał uwagę na fakt pełnienia przez samorządy zawodowe roli administracji państwowej podobną do roli samorządów terytorialnych. Podkreślił także konieczność współpracy i wzajemnego wsparcia ze strony przedstawicieli zawodów zaufania publicznego wobec tendencji deregulacyjnych ze strony państwa. Profesor Witold Kulesza natomiast zwrócił uwagę na problem braku zaufania do zawodów zaufania publicznego, które jest niezbędnym elementem wykonywania tychże zawodów. Drugi etap obejmował panel dyskusyjny przedstawicieli samorządów, w którym udział wzięli: adw. dr. hab. Justyna Jurewicz Profesor UŁ reprezentująca zawody prawnicze, Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów reprezentujący samorządy finansowo – podatkowe, w imieniu medycznych samorządów zawodowych głos zabrał adw. Maciej Jabłoński, natomiast arch. Zbigniew Bińczyk w swym wystąpieniu reprezentował samorządy techniczno – budowlane.

Konferencja Porozumienia zakończyła się konkluzją, że demokratyczne państwo prawa nie może istnieć bez samorządów zawodowych, a także tradycyjnym pytaniem Przewodniczącego Porozumienia do przedstawicieli samorządów, czy nastąpi ciąg dalszy, na które z sali rozległo się gromkie TAK!

Ze swej strony za trud i osobiste zaangażowanie w organizację konferencji pragnę gorąco podziękować członkom Komisji Parlamentarno – Prawnej ORA w Łodzi, w szczególności: adw. Justynie Jurewicz, adw. Romanowi Dreszerowi, apl. adw.: Justynie Kopałce-Siwińskiej, Katarzynie Michalak, Agnieszce Jaworskiej, Ewelinie Witmajer, Sebastianowi Sztorc, Krzysztofowi Rzeźnickiemu.

adw. Mariusz Mazepus