Dzisiaj jest: 26 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

III Konf. ŁPSZ „SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA”

Opublikowano: 28 październik 2014
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych Odsłony: 1944
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO.
ŁÓDŹ, DN. 24 IX 2011 R.
 
Kolejną inicjatywą zorganizowaną przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych była III Ogólnopolska Konferencja Zawodów Zaufania Publicznego pt. „Samorządna Rzeczpospolita” która miała miejsce w Łodzi dnia 24 IX 2011 roku.
 
Jej celem było zaprezentowanie poglądów i oczekiwań środowisk Samorządów Zawodowych wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych. Efektem konferencji było podjęcie przez jej uczestników uchwały, której treść prezentujemy poniżej.
adw. Mariusz Mazepus
 
UCHWAŁA III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
ŁÓDŹ  DNIA 24 IX 2011 ROKU
 
Zebrani 24 września 2011 roku w Łodzi na ogólnopolskiej konferencji „Samorządna Rzeczpospolita” przedstawiciele samorządów zawodowych podkreślają, że konstrukcja ustroju państwowego RP musi stale opierać się na fundamencie pomocniczości jako podstawowej idei samorządności, zgodnie z którą władza państwowa powinna wykonywać swoje kompetencje tylko w niezbędnym zakresie, pozostawiając, tam gdzie jest to możliwe, uprawnienia po stronie samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych.
 
Oczekujemy od demokratycznie wybranych władz Rzeczypospolitej traktowania obywateli - zatem i samorządów zawodowych ich skupiających -jako istotnego podmiotu dialogu społecznego oraz jako współpartnerów na drodze poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań o charakterze prawnym.
 
Wyrażamy wspólnie poważne zaniepokojenie utrzymującą się od lat praktyką władzy ustawodawczej oraz kolejnych rządów, a w ich obrębie zwłaszcza ministerstw resortowych, prowadzącą do formalnego i praktycznego ograniczania społecznie ważkiej roli samorządu zawodowego w strukturze państwa. Jest to faktyczne zakwestionowanie dorobku demokratycznej opozycji lat osiemdziesiątych oraz idei ustrojowych „Solidarności”. To tym groźniejsze, że jest połączone z przyzwoleniem na obniżenie progu kwalifikacji koniecznych do wykonywania zawodu oraz, że odbywa się to często w sposób zawoalowany i pod populistycznymi hasłami. Przypominamy, że zawody zaufania publicznego wykonują misje niesienia pomocy w sytuacjach dotyczących zdrowia oraz interesów osobistych i majątkowych obywateli RP, co bez odpowiedniego przygotowania zawodowego nie jest możliwe.
 
Jesteśmy głęboko przekonani, że jedynie konsekwentne wspieranie przez organy państwa instytucji społeczeństwa obywatelskiego może przysłużyć się rozwojowi społecznemu i pomyślności obywateli Rzeczypospolitej, co szczególnie ważne w dobie kryzysu ekonomicznego oraz kryzysu instytucji europejskich.
Zwracamy się do członków naszych samorządów o udział w wyborach parlamentarnych i poparcie sił politycznych, które będą stać na straży samorządności zawodowej, a nie ją zwalczać.