Dzisiaj jest: 26 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Deregulacja zawodów zaufania publicznego

Opublikowano: 28 październik 2014
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych Odsłony: 2000
STANOWISKO POROZUMIENIA - Pod koniec 2011 r. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych podjęło także stanowcze działania w obronie samorządności zogniskowane wokół planów deregulacyjnych Rządu. Rezultatem tych działań było opracowanie poniższego stanowiska.
adw. Mariusz Mazepus
 
STANOWISKO POROZUMIENIA 
ŁÓDZKICH SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH
Z DNIA 12 XII 2011 ROKU
 
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża stanowczy protest wobec zapowiadanej przez Premiera RP Pana Donalda Tuska tzw. deregulacji zawodów zaufania publicznego. Wydaje się, że stanowisko Pana Premiera jest oparte na całkowicie błędnych przesłankach faktycznych jak i prawnych. Przedstawiciele środowisk samorządów zaufania publicznego regionu łódzkiego wzywają Pana Premiera do rzetelnej, merytorycznej i odpowiedzialnej społecznie debaty, która stanowić będzie prawdziwą konsultację zamierzeń Rządu z reprezentantami środowisk samorządowych. Przypominamy, iż samorządność zawodowa jest obok samorządności terytorialnej fundamentem demokratycznego i konstytucyjnego porządku Rzeczypospolitej, co znajduje normatywny wyraz w art. 17 Konstytucji RP.
 
Zwracamy uwagę, iż dostęp do zawodów zaufania publicznego został już otwarty i jako problem społeczny nie istnieje. Istnieją natomiast środowiska polityczne, które nie są zainteresowane utrzymaniem wysokiego profesjonalizmu usług zawodowych, bezpieczeństwem zdrowotnym, majątkowym, prawnym i budowlanym, jak również przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, która jest hamulcem do odnoszenia za wszelką cenę, jedynie wedle skuteczności działania, korzyści materialnych. Uzyskiwanie uprawnień zawodowych nie może być jedynie wynikiem zdobywania wiedzy czysto teoretycznej, potwierdzonej wyłącznie egzaminem, ale musi opierać się na rzetelnej nauce praktycznego wykonywania zawodu i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Nie można upatrywać rozwiązania problemu bezrobocia wśród ludzi młodych w przyzwoleniu przez państwo na dopuszczenie w sposób żywiołowy, z obniżeniem standardów profesjonalnych, do wykonywania tak szczególnie odpowiedzialnych zawodów jak zawody zaufania publicznego.
 
Założenie, że to rynek zweryfikuje takie osoby jest zaprzeczeniem obowiązku czuwania państwa nad bezpieczeństwem obywateli, którzy będą korzystać z usług, wykonywanych bez odpowiedniego przygotowania zawodowego metodą prób i błędów, gdzie skuteczność działania zastąpi etykę zawodową. Będzie to również stanowić przyzwolenie na szkody, jakie poniosą obywatele w wyniku zdobywania doświadczeń tak wytyczoną drogą.
 
Przedstawiciele samorządów postrzegają działania władzy wykonawczej w kategoriach woli ograniczenia samorządów zawodowych i zepchnięcie ich wbrew porządkowi konstytucyjnemu RP faktycznie do roli stowarzyszeń, pozbawionych siły społecznej i znaczącej funkcji opiniotwórczej. Pozbawienie samorządów zawodowych możliwości ochrony interesu publicznego doprowadzi do istotnego pogorszenia jakości świadczonych usług zawodowych, zagrażając bezpieczeństwu obywateli naszego państwa.
 
Wobec powyższego, Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wzywa Pana Premiera do podjęcia autentycznej debaty z naszymi samorządami w sprawie tzw. planów deregulacyjnych.