Dzisiaj jest: 27 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta

Samorządy dla Wolności

Opublikowano: 28 listopad 2017
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych Odsłony: 233
„Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów”.
14 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła  się konferencja „Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów”
Organizatorem ósmej już konferencji było Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Konferencja jest częścią kampanii „Abym mógł dobrze wykonywać moją pracę, potrzebujesz mojej zawodowej wolności”. Uczestnicy konferencji wypracowali wspólne stanowisko:
 
„Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zgromadzeni w Łodzi 14. Listopada 2017 r. na konferencji „Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów”, wyrażają wspólne stanowisko skierowane do członków samorządów, społeczeństwa i rządzących, iż samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa oraz porządku ustrojowego. Stanowi ona wyraz dążności rządzących do dzielenia się częścią władztwa publicznego z obywatelami zrzeszonymi w samorządy zawodowe, których łączy wspólna profesja, etos zawodu i zasady jego uprawiania oraz etyka zawodowa i kształcenie kadr. Dlatego wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż samorządność zawodowa będzie wzmacniana i pozostanie pod opieką państwa, albowiem jest ona najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach, a zawody skupione w samorządy zawodów zaufania publicznego miały i posiadają nadal olbrzymi wpływ na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa i narodu”.
Czytaj więcej: Samorządy dla Wolności
 

Konferencja

Opublikowano: 09 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 231

Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznegow  najbliższy wtorek – 14 listopada 2017r. ma przyjemność zorganizować konferencję pt. „Samorządy dla Wolności.

Wolność dla samorządów”. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Sali Rady Wydziału. Początek przewidziano na godzinę 10:00. Tegoroczna konferencja przybierze formę tematycznych paneli dyskusyjnych: pt.

-        Zawody medyczne w świecie nieustannych reform

-        Ile wolności, ile odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu architekta oraz inżyniera budownictwa

-        Niezależność w wykonywaniu zawodów prawniczych jako gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowym programem konferencji.

Czytaj więcej: Konferencja
 

Uroczystość jubileuszowa

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 223

z okazji 25-lecia  powstania samorządu zawodowego  pielęgniarek i położnych w Łodzi. Uroczystość jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi.

Minęło już 25 lat jak powstał samorząd zawodowy pielęgniarek i  położnych, po uchwaleniu ustawy w dniu 19 kwietnia 1991r. o  samorządzie pielęgniarek i położnych. Wzrost zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i jednoczesny wzrost oczekiwań społeczeństwa wobec pielęgniarek stanowił podstawę do tworzenia i rozwoju organizacji zawodowych oraz naukowych pielęgniarek i położnych. Tworzenie organizacji to jeden z istotnych elementów dążenia przedstawicielek zawodu do autonomii zawodowej, a przez to do otrzymania statusu profesji. Powstanie samorządu zawodowego było bardzo ważnym zadaniem, jakiego podjęły się liderki pielęgniarstwa, zadaniem mającym na celu powstanie organizacji, która będzie czuwać nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej oraz która będzie reprezentować i chronić te zawody. W dniu 12 maja 2016 r. w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki odbyła się uroczystość z tej okazji. Było to spotkanie podsumowujące działania samorządu na przestrzeni 25 lat, gdzie spotkały się pielęgniarki i położne pracujące na rzecz członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na przestrzeni sześciu kadencji.

Czytaj więcej: Uroczystość jubileuszowa
 

ROLA SAMORZĄDÓW

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 236

ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W DEMOKRATYCZNYM PORZĄDKU PAŃSTWA PRAWNEGO

Nad rolą samorządów zawodów zaufania publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego – zastanawiano się 11 V 2016 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podczas konferencji zorganizowanej pod takim właśnie tytułem przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wzięło w niej udział przeszło stu przedstawicieli samorządów zawodowych adwokatów (najliczniej reprezentowanych), lekarzy, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, rzeczników patentowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, lekarzy weterynarii, architektów, inżynierów budownictwa i rzeczoznawców majątkowych.

Czytaj więcej: ROLA SAMORZĄDÓW
 

DEREGULACJA ZAWODÓW

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 214

DEREGULACJA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO A  INTERES PUBLICZNY.

W dniu 16 kwietnia 2015r. odbyła się konferencja „DEREGULACJA  ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO A  INTERES PUBLICZNY". Uczestników przywitał Prezes Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Następnie głos zabrała Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

Wykład rozpoczynający konferencję wygłosił prof. Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Profesor swoje wystąpienie poświęcił Aspektom ustrojowym problematyki postderegulacyjnej w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej: DEREGULACJA ZAWODÓW
 

WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA

Opublikowano: 22 kwiecień 2015
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych Odsłony: 2172
Skaldowie – Aktywnym Samorządowo
Pod takim tytułem 11 kwietnia 2015 roku odbyło się niecodzienne spotkanie zorganizowane przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Łodzi. W imieniu Porozumienia zgromadzonych gości powitał jego Przewodniczący adw. Jarosław Z. Szymański, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, który wyraził ubolewanie, że to jak samorządy zawodowe są traktowane nie jest adekwatne do ról społecznych, jakie przypisał im porządek prawny Rzeczpospolitej, z ustawą zasadniczą włącznie. Podkreślił, że w takiej sytuacji niezbędna jest integracja środowisk samorządów zawodów zaufania publicznego, której Łódź dała początek.
Czytaj więcej: WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA
 

Tajemnica zawodowa

Opublikowano: 22 marzec 2015
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych Odsłony: 2455

Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego

W dniu 5 listopada b.r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła siękonferencja „Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego” zorganizowana przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego Przewodniczącym jest Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi mec. Jarosław Szymański przy współudziale Komisji Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi. 

Czytaj więcej: Tajemnica zawodowa
 

„NIE MA WOLNOŚCI BEZ SAMORZĄDNOŚCI”

Opublikowano: 17 grudzień 2014
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych Odsłony: 2169

Pod takim hasłem ŁPSZZP planuje zorganizować kolejną już konferencję poświęconą samorządności zawodowej w Polsce mającą odbyć się w I kwartale przyszłego roku. W swym piśmie z 11 XII 2014 r. Przewodniczący Porozumienia adw. Jarosław Z. Szymański zwrócił się z prośbą o objęcie patronatem honorowym niniejszego przedsięwzięcia do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, której treść prezentujemy poniżej. 

Czytaj więcej: „NIE MA WOLNOŚCI BEZ SAMORZĄDNOŚCI”
 

Strona 1 z 2