Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Stanowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odnośnie działań środowiska medycznego

Opublikowano: 31 maj 2019
Michał Borowski Odsłony: 299

W związku z planowaną na dzień 1 czerwca 2019 r. manifestacją lekarzy Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pragnąc wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy, podjęło uchwałę następującej treści:


Czytaj więcej: Stanowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odnośnie działań...
 

II Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji SZZP

Opublikowano: 23 listopad 2018
Michał Borowski Odsłony: 625

II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI

SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

 

Z udziałem Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w dniu 20 XI 2018 r. odbyło się w Katowicach II Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. W spotkaniu uczestniczyły także: Małopolskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Spotkanie miało miejsce w Sali Sejmu Śląskiego a jego organizator – Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zadbał o uroczysty charakter spotkania związany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach inauguracji  nastąpiło odśpiewanie przez wszystkie samorządy hymnu państwowego a także przyjęcie wspólnego stanowiska w 100-lecie odzyskania niepodległości, którego treść zamieszczamy poniżej.

ŁPSZZP reprezentowane było przez sześć samorządów regionalnych, w tym Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, Łódzką Okręgową Izbę Lekarską, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi, Łódzką Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych Oddział w Łodzi i było najliczniej reprezentowanym porozumieniem, nie licząc Porozumienia Śląskiego - gospodarza Spotkania.

W wyniku kontynuacji i rozwinięcia myśli oraz poglądów przedstawicieli organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego z całego kraju zapoczątkowanych na I Ogólnopolskim Spotkaniu zorganizowanym przez ŁPSZZP, przyjęto wspólne stanowisko dotyczące:

1.       BEZPIECZEŃSTWA WYKONYWANIA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO,

2.       TAJEMNICY ZAWODOWEJ,

3.       SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH.

Przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański w swym wystąpieniu ponownie podkreślał, że nadszedł czas, aby środowiska zawodów zaufania publicznego zaczęły mówić jednym głosem, posiadały jedną reprezentację i mogły wspólnie i jednolicie prezentować interesy tych środowisk, w ramach interesu publicznego, w przestrzeni publicznej. Przedstawiciele szeroko omawiali potrzebę intensyfikacji integracji i konsolidacji organizacyjnej, czego wyrazem może być utworzenie własnej ogólnopolskiej listy kandydatów Samorządów Zwodów Zaufania Publicznego w wyborach parlamentarnych.

Zgromadzeni przyjęli ramy organizacyjne swojej dzielności wyłaniając ze swego grona Prezydium, którego pracami będzie kierował koordynator w osobie Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Jacka Kozakiewicza, o czym możemy przeczytać w komunikacie z II Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

                                                                                 adw. Mariusz Mazepus

 

 

Uchwały podjęte na spotkaniu oraz relację fotograficzną znajdziecie Państwo TUTAJ

 

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji SZZP

Opublikowano: 18 czerwiec 2018
nszalamacha Odsłony: 1181

 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI

SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

 

Z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego w dniu 6 VI 2018 r. odbyło się w Łodzi I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Na zaproszenie ŁPSZZP odpowiedziały praktycznie wszystkie organizacje skupiające samorządy zawodów zaufania publicznego w Polsce. W spotkaniu wzięło udział blisko stu przedstawicieli samorządów zawodowych adwokatów, lekarzy, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych i stowarzyszenia fizjoterapeutów. Oprócz najliczniej reprezentowanego Łódzkiego Porozumienia SZZP w spotkaniu uczestniczyło:

  1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie,
  2. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  3. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  4. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  5. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  6. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Spotkanie zorganizowane przez ŁPSZZP jest wydarzeniem bezprecedensowym. Wnętrza sali konferencyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stało się przestrzenią do wymiany myśli i poglądów przedstawicieli organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego z całego kraju. Efektem tej owocnej debaty jest przyjęcie wspólnego stanowiska sygnowanego przez wszystkich zebranych.

Sygnatariusze postanowili – jak czytamy w stanowisku – nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów.

Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów .

Jak podkreślił Przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i inicjator spotkania Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański: – Doszliśmy do przekonania – czego wyrazem jest przyjęte wspólne stanowisko – że nadszedł czas, aby środowiska zawodów zaufania publicznego zaczęły mówić jednym głosem, posiadały jedną reprezentację i mogły wspólnie i jednolicie prezentować interesy tych środowisk, w ramach interesu publicznego, w przestrzeni publicznej. Chcemy, by nasze środowiska zwiększyły stopień integracji i konsolidacji organizacyjnie. Zamierzamy, aby w przyszłości powstała ogólnopolska organizacja skupiająca wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego i była ich autentyczną reprezentacją. Z zawodami zaufania publicznego wiąże się szczególna misja społeczna, której jesteśmy świadomi.

Pytany o spotkanie Przewodniczący ŁPSZZP Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Z. Szymański powiedział:

Dlaczego spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem?

Dlatego, że po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele bliźniaczych do powołanego jako pierwsze w kraju Łódzkiego Porozumienia SZZP celem poznania się i ustalenia wstępnych zasad współpracy.

Co było powodem wystąpienia z tą inicjatywą przez ŁPSZZP?

Główną przyczyną była niemożność doprowadzenia do ściślejszej współpracy pomiędzy wszystkimi samorządami zawodów zaufania publicznego na poziomie władz centralnych samorządów. W takim wypadku postanowiliśmy zainicjować procesy integracyjne oddolnie. Idealną formułą do tego rodzaju działań stanowią funkcjonujące już w ośmiu regionach regionalne organizacje skupiające samorządy zawodowe zaufania publicznego, które mają już doświadczenia we współpracy pomiędzy samorządami na poziomie izb zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak również merytorycznym. Doszliśmy do wniosku, iż środowiska inteligenckie reprezentujące zawody zaufania publicznego zbyt długo były zatomizowane i w pewnej defensywie w zakresie komunikacji społecznej dotyczącej zarówno istotności samorządności zawodowej dla nowoczesnego państwa i społeczeństwa oraz prezentacji roli społecznej naszych zawodów.

Co dało to spotkanie?

Spotkanie przede wszystkim udowodniło, że istnieje wśród członków naszych samorządów potrzeba bliższego współdziałania, jednoczenia się wokół idei samorządności zawodowej jako elementu ustrojowego demokratycznego państwa prawnego oraz bardziej zauważalnego w przestrzeni publicznej artykułowania przez nas merytorycznego i profesjonalnego głosu dotyczącego procesów legislacyjnych związanych z naszymi samorządami oraz warunkami wykonywania naszych zawodów.

Jakie są plany dalszej współpracy?

Zebrani wyrazili wolę powołania wspólnej organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego, która będzie naszym wspólnym przedstawicielstwem wobec innych podmiotów władzy publicznej. Uczestnicy spotkania przyjęli koncepcję „długiego marszu” i wyznaczyli termin kolejnego spotkania w Katowicach, które zorganizuje Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Nadszedł już czas na budowę wspólnoty organizacyjnej i aksjologicznej środowisk inteligenckich zorganizowanych w samorządy zawodowe.

 

adw. Mariusz Mazepus

 

 

Zdjęcia ze spotkania znajdziecie Państwo w naszej GALERII

 

 

Samorządy dla Wolności

Opublikowano: 28 listopad 2017
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych Odsłony: 1621
„Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów."
14 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła  się konferencja „Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów."
Organizatorem ósmej już konferencji było Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Konferencja jest częścią kampanii „Abym mógł dobrze wykonywać moją pracę, potrzebujesz mojej zawodowej wolności”. Uczestnicy konferencji wypracowali wspólne stanowisko:
 
„Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zgromadzeni w Łodzi 14. Listopada 2017 r. na konferencji „Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów”, wyrażają wspólne stanowisko skierowane do członków samorządów, społeczeństwa i rządzących, iż samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa oraz porządku ustrojowego. Stanowi ona wyraz dążności rządzących do dzielenia się częścią władztwa publicznego z obywatelami zrzeszonymi w samorządy zawodowe, których łączy wspólna profesja, etos zawodu i zasady jego uprawiania oraz etyka zawodowa i kształcenie kadr. Dlatego wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż samorządność zawodowa będzie wzmacniana i pozostanie pod opieką państwa, albowiem jest ona najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach, a zawody skupione w samorządy zawodów zaufania publicznego miały i posiadają nadal olbrzymi wpływ na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa i narodu”.
Czytaj więcej: Samorządy dla Wolności
 

Konferencja

Opublikowano: 09 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 1428

Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznegow  najbliższy wtorek – 14 listopada 2017r. ma przyjemność zorganizować konferencję pt. „Samorządy dla Wolności.

Wolność dla samorządów”. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Sali Rady Wydziału. Początek przewidziano na godzinę 10:00. Tegoroczna konferencja przybierze formę tematycznych paneli dyskusyjnych: pt.

-        Zawody medyczne w świecie nieustannych reform

-        Ile wolności, ile odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu architekta oraz inżyniera budownictwa

-        Niezależność w wykonywaniu zawodów prawniczych jako gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowym programem konferencji.

Czytaj więcej: Konferencja
 

Uroczystość jubileuszowa

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 1976

z okazji 25-lecia  powstania samorządu zawodowego  pielęgniarek i położnych w Łodzi. Uroczystość jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi.

Minęło już 25 lat jak powstał samorząd zawodowy pielęgniarek i  położnych, po uchwaleniu ustawy w dniu 19 kwietnia 1991r. o  samorządzie pielęgniarek i położnych. Wzrost zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i jednoczesny wzrost oczekiwań społeczeństwa wobec pielęgniarek stanowił podstawę do tworzenia i rozwoju organizacji zawodowych oraz naukowych pielęgniarek i położnych. Tworzenie organizacji to jeden z istotnych elementów dążenia przedstawicielek zawodu do autonomii zawodowej, a przez to do otrzymania statusu profesji. Powstanie samorządu zawodowego było bardzo ważnym zadaniem, jakiego podjęły się liderki pielęgniarstwa, zadaniem mającym na celu powstanie organizacji, która będzie czuwać nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej oraz która będzie reprezentować i chronić te zawody. W dniu 12 maja 2016 r. w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki odbyła się uroczystość z tej okazji. Było to spotkanie podsumowujące działania samorządu na przestrzeni 25 lat, gdzie spotkały się pielęgniarki i położne pracujące na rzecz członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na przestrzeni sześciu kadencji.

Czytaj więcej: Uroczystość jubileuszowa
 

ROLA SAMORZĄDÓW

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 1101

ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W DEMOKRATYCZNYM PORZĄDKU PAŃSTWA PRAWNEGO

Nad rolą samorządów zawodów zaufania publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego – zastanawiano się 11 V 2016 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podczas konferencji zorganizowanej pod takim właśnie tytułem przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wzięło w niej udział przeszło stu przedstawicieli samorządów zawodowych adwokatów (najliczniej reprezentowanych), lekarzy, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, rzeczników patentowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, lekarzy weterynarii, architektów, inżynierów budownictwa i rzeczoznawców majątkowych.

Czytaj więcej: ROLA SAMORZĄDÓW
 

DEREGULACJA ZAWODÓW

Opublikowano: 05 listopad 2017
nszalamacha Odsłony: 1069

DEREGULACJA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO A  INTERES PUBLICZNY.

W dniu 16 kwietnia 2015r. odbyła się konferencja „DEREGULACJA  ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO A  INTERES PUBLICZNY". Uczestników przywitał Prezes Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Następnie głos zabrała Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

Wykład rozpoczynający konferencję wygłosił prof. Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Profesor swoje wystąpienie poświęcił Aspektom ustrojowym problematyki postderegulacyjnej w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej: DEREGULACJA ZAWODÓW
 

Strona 1 z 2